Konkurs Informatyczny 2012
Dodane przez tlenart dnia 2012-03-09 08:19


Logowanie do konkursu

KONKURS INFORMATYCZNY 2012 dla Szkół Podstawowych

Informacja ogólna:
19 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi odbył się II etap Konkursu Informatycznego 2012 dla szkół podstawowych. W etapie szkolnym, który miał miejsce 29 marca 2012 r., spośród 42 uczestników konkursu z 8 szkół podstawowych do etapu drugiego zakwalifikowało się 17 osób. Uczniowie rozwiązywali w poszczególnych szkołach test za pośrednictwem specjalnie przygotowanej platformy internetowej. W drugim etapie konkursu uczestnicy zmagali się z pisemnym testem wiedzy teoretycznej oraz mieli do rozwiązania indywidualnie zadania praktyczne na komputerach. Konkurs odbywał się w nowoczesnej pracowni komputerowej. Po wykonaniu zadań przy komputerach uczniowie udali się na poczęstunek, natomiast komisja konkursowa oceniała wyniki prac i wytypowała następujących zwycięzców:
I miejsce – Mateusz Zdon, Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie,
II miejsce - Dominik Zimny, Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie,
III miejsce – Mateusz Sołtys, Szkoła Podstawowa w Godowej,
III miejsce – Rafał Kyc, Szkoła Podstawowa w Jaworniku.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, które zostały ufundowane przez Wójta Gminy Niebylec - Pana Zbigniewa Koraba, firmy komputerowe Triton oraz Netlan. Nagrody i dyplomy wręczyła Pani Dyrektor Barbara Bosek. Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorzy konkursu:
Tomasz Lenart – Zespół Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi, Szkoła Podstawowa w Jaworniku, Szkoła Podstawowa w Bliziance
Wojciech Mazur – Zespół Szkół w Lutczy
Wojciech Małek – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej
Kontakt: tel: 692908909, e-mail: tlenart@poczta.fm, strona internetowa: www.zswp.webd.pl
2. Patroni i sponsorzy konkursu:
Wójt Gminy Niebylec, TRITON S.C., NETLAN, Zespół Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi, Zespół Szkół w Lutczy, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej.
3. Cele konkursu:
Promowanie ambitnych i uzdolnionych uczniów.
Popularyzacja wykorzystywania technologii informatycznych w nauczaniu.
Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy.
4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Udział biorą uczniowie szkół podstawowych, którzy przystępują do konkursu indywidualnie. Osoby należy zgłaszać za pomocą strony internetowej www.zswp.webd.pl do 27 marca 2012 r. Rodzice uczniów wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883) na podstawie dostępnej rejestracji uczestników lub podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie internetowej konkursu.
5. Terminy poszczególnych etapów konkursu:
• Etap szkolny – 29 marca 2012r. godz. 9:00
- organizowany w poszczególnych szkołach; uczniowie po otrzymaniu od opiekuna odpowiednich instrukcji indywidualnie logują się na stronie internetowej i udzielają odpowiedzi na pytania konkursowe;
- opiekun grupy konkursowej pełni nadzór nad poprawnym przebiegiem konkursu w danej szkole;
- do etapu międzyszkolnego przechodzą 2 osoby, które uzyskają największą liczbę punktów z eliminacji w danej szkole; warunkiem koniecznym jest zdobycie minimalnej ilości punktów, tj. 50% rozwiązanego testu;
- w przypadku braku osób spełniających warunek konieczny z danej szkoły, uczniowie z innych placówek zajmujący wysokie miejsce w tabeli kwalifikacyjnej przechodzą do etapu międzyszkolnego;
- wszelkie mogące się pojawić nieścisłości będą jednoznacznie rozstrzygane przez komisję konkursową;
- wyniki zwycięzców etapu szkolnego zostaną opublikowane na stronie www.zswp.webd.pl.
• Etap międzyszkolny – 19 kwietnia 2012r. godz. 9:00
- organizowany w Zespole Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi;
- złożony z 2 części (teoretycznej i praktycznej) wykonanych na komputerach;
- ocena testu i wykonania poszczególnych zadań na komputerze przez uczniów będzie nadzorowana i sprawdzana przez komisję konkursową;
- wyniki konkursu wytypują najlepszego INFORMATYKA;
- etap międzyszkony stanowi ostatnią część konkursu, w którym zostaną rozdane cenne nagrody.
6. Zakres materiału:
• Grażyna Koba, Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI, wyd. MiGra .
• Marek Gulgowski, Informatyka 2000. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 4-6, wyd. Czarny Kruk.
• Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, Justyna Klimczyk, Jarosław Kutkowski, Dominik Kozaczko, Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej, kl IV-VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOficce.org, wyd. Helion
• inne podręczniki do informatyki
7. Dodatkowe informacje:
• Do wygrania cenne nagrody: drukarka, kamera internetowa, pendrive itp.
8. Ważne dokumenty:
Ulotka informacyjna KI 2012
Instrukcja przebiegu I etapu konkursu KI2012
Wyniki I etapu Konkursu Informatycznego 2012 z 29.03.2012 r.
Wyniki II etapu Konkursu Informatycznego 2012 z 19.04.2012 r.
Oświadczenie udziału dziecka w konkursie.
9. Pytania konkursowe z poprzednich edycji Konkursu Informatycznego:

Gminny Konkurs Informatyczny 2009
KI2009 - Etap szkolny - pytania konkursowe
KI2009 - Etap gminny - część teoretyczna - pytania konkursowe
KI2009 - Etap gminny - część praktyczna - pytania konkursowe
KI2009 - Etap gminny - część praktyczna - pytania konkursowe - pliki
Konkurs Informatyczny 2010
KI2010 - Etap międzyszkolny - część teoretyczna - pytania konkursowe
KI2010 - Etap międzyszkolny - część praktyczna - pytania konkursowe
KI2010 - Etap międzyszkolny - część praktyczna - pytania konkursowe - pliki
Konkurs Informatyczny 2011
KI2011 - Etap międzyszkolny - część teoretyczna - pytania konkursowe
KI2011 - Etap międzyszkolny - część praktyczna - pytania konkursowe
KI2011 - Etap międzyszkolny - część praktyczna - pytania konkursowe - pliki
Konkurs Informatyczny 2012
KI2012 - Etap międzyszkolny - część teoretyczna - pytania konkursowe
KI2012 - Etap międzyszkolny - część praktyczna - pytania konkursowe
KI2012 - Etap międzyszkolny - część praktyczna - pytania konkursowe - plikiZapraszamy do galerii.